Mälarvillan

Förenkling av våra upphandlingar

0

Surahammars lokala företagare hade mycket synpunkter på kommunens upphandlingsprocesser när vi tillsammans arbetade fram dem lokala näringslivsstrategin. Upphandlingarna upplevdes för stora, anbudsunderlagen för krångligt skrivna och kraven ofta anpassade för större leverantörer.

Det ska vi ändra på, våra upphandlingsprocesser ska bli enklare och tydligare. Vi ska också undersöka möjligheterna att dela upp kontrakten vid offentlig upphandling så att även mindre företag ska känna möjlighet att lämna in anbud och kommunens upphandlingspolicy ska vara tydlig och lättläst.

Vi kommer inom projektet Attraktivt Företagsklimat att anställa en upphandlingsförenklare som ska utreda hur vi kan förenkla och förtydliga kommunens upphandlingsprocesser och policys. Rekryteringen är i full gång, vi söker någon som har att starkt småföretagarperspektiv och gillar att tänka nytt och ifrågasätta gammalt.

Share with your friends


Submit

Comments are closed.