PresentoTyg2

Företagsutveckling Surahammar

Foretagarna_ESF

Många andra organisationer mäter resultat genom antal deltagare på ett seminarium, eller genom att mäta antal anmälning till en viss utbildning. Vi är inte som de andra, vi motiverar inte vår egen existens, vi är företagare som driver denna organisation på ideell basis för att det ska bli roligare, lättare och mer lönsamt för oss alla företagare att göra det vi är bäst på.

Resultat för oss är när vi som företagare gör bättre och fler affärer, när vi kan anställa fler människor och när vi känner att vårt arbete ger oss och våra medarbetare glädje och energi.

Därför startade Företagarna Hallstahammar – Surahammar ett ESF-projekt där målet var att skapa riktiga resultat genom att kompetensutveckla 51 företagare och deras 100 anställda.

Projektets resultat blev mycket bra där en stor del av företagen ökade försäljningen rejält och anställde nya medarbetare både under och efter projekttiden.

Även en lokal näringslivsstrategi arbetades fram under projektperioden tillsammans med kommunens företag (En riktig innovation).

Arbetets gjordes i nära samverkan mellan politiker, tjänstemän,
lokala företagare och Företagarna Hallstahammar-Surahammar. Strategin antogs med full politisk enighet i Surahammar under våren 2014.

Vårt Projekt är ett bra bevis på att småföretag som får stöd i form av kompetensutveckling utvecklar sina företag och skapar arbetstillfällen.

Samhället behöver arbetstillfällen, därför är satsningar på småföretag som vill växa en samhällsekonomiskt bra investering. För att småföretag ska
trivas och vilja växa behövs också ett bra företagsklimat, ett klimat där småföretagaren känner sig som en viktig lagspelare som kan och vill bidra till samhällsutveckling.