Itab

Optimalt Företagsklimat

Ett samverkansprojekt där Företagarna Hallstahammar-Surahammar och lokala företagare tillsammans med politiker och tjänstemän utvecklar samverkan för att skapa ett bättre företagsklimat i Surahammars kommun. Målet är att börja klättra positivt i Svenskt Näringslivs Företagsklimats ranking.

Projektet som är tvåårigt har tre aktiviteter:

  • Dialogmöten där man gemensamt diskuterar vad som behöver prioriteras för att förbättra företagsklimatet
  • Samverkanskonferens, där man tillsammans lär sig mer om samverkan och tillväxtmöjligheter
  • Företagsdagen, där nya affärer och affärskontakter skapas

 

Företagarna Hallstahammar-Surahammar, Surahammars kommun, Sparbanksstiftelsen,

Swedbank och Svenskt Näringsliv stödjer projektet som pågår år 2015-2016

Optimalt Företagsklimat
Sparbanksstiftelsen_vastmanland
SvensktNaringsliv2_b
Swedbank_hallstahammar3