Fordonscenter2

Patrik Boström (S) om företagande

0

Socialnämndens ordförande, Patrik Boström jobbar till vardags på Bombardier Transportation i Västerås, men uppdraget som politiker kräver mycket tid och engagemang. Just engagemang och eldsjälar är viktigt för att samhället ska utvecklas anser Patrik. Ett samhälle behöver eldsjälar som vågar satsa och som får andra att vilja utvecklas och växa, samhället skulle utarmas utan driftiga människor och företagare.

Företagare är viktiga och bidrar till välfärden genom att växa och anställa medarbetare som bor i Surahammars kommun. Skattepengarna hamnar då i den egna kommunen och bidrar till en ännu bättre skola, vård och omsorg. Som politiker är det också enligt Patrik viktigt att ta bra beslut som förenklar för företagare att driva sina verksamheter.

Det här är den första artikeln i en serie politikerintervjuer som genomförs inom projektet ”Attraktivt Företagsklimat”. Artiklarna kommer att ha fokus på hur de enskilda lokala politikerna ser på det lokala näringslivet. Under projektperioden kommer intervjuer att genomföras med samtliga kommunstyrelsens ledamöter, ordförande för socialnämnden, ordförande för barn och bildningsnämnden och ordförande för de kommunala bolagen.

Share with your friends


Submit

Comments are closed.