Mälarvillan

Projektet Attraktivt Företagsklimat

0

Det treåriga utvecklingsarbetet startade 1 november 2015 och kommer att pågå tom 30 oktober 2018. Projektets övergripande mål är vi i Surahammars kommun ska skapa ett nytt och serviceinriktat arbetssätt gentemot näringslivet som präglas av tillgänglighet, personlighet, enkelhet och snabb service. Projektet kommer att arbeta i tre olika aktivitetsblock

  1. Skapa en service & myndighetshantering i toppklass för företagare.
  2. Utreda och förenkla våra upphandlingsprocesser.
  3. Platsmarknadsföra Surahammars kommun som en attraktiv kommun att starta, driva och utveckla företag i.

Vi gillar att skapa resultat och följande vill vi uppnå.

– Vi ska årligen ligga över 80 i NKI-mätningen, idag ligger vi på 73

– Vid projektets slut ska vi ligga bland de 100 bästa kommunerna i Svenskt    Näringslivs ranking, idag ligger vi på plats 176

– Andelen företagare ska vid projektet slut ha ökat med 20 procent

– Alla enheter ska ha tydliga rutiner och arbetssätt för tillgänglighet, personlighet,   enkelhet och snabb service

– Kommunen ska i så stor utsträckning som möjligt dela upp kontrakten vid LOU

– Det ska finnas en tydlig och lättläst upphandlingspolicy

Utvecklingsarbetet kommer att ske i nära samarbete med vårt lokala näringsliv och Företagarna Hallsta-Sura.

Share with your friends


Submit

Comments are closed.