Itab

Utbildningar

Som företagare är det viktigt att du har rätt kompetens för att driva ditt företag i rätt riktning. Utvecklingen går oerhört snabbt och det gäller att hänga med när nya tekniker och nya sätt att tänka ständigt kräver uppdatering kunskapsmässigt i olika områden. Idag kan tillexempel sociala medier vara mer värt än en radioreklam om man gör på rätt sätt.

Genom att erbjuda efterfrågade kurser, seminarier och utbildningar inom relevanta områden kan vi förbereda er och ert företag för framtiden. Vi strävar efter att stärka er som företagare genom att hålla er uppdaterade och framåtblickande så att Ni kan driva ert företag så bra som möjligt.

Har Ni förslag på utbildning så tveka inte att kontakta oss, vi kollar intresset och hittar experter inom området som kan ge er information. Populärt är även workshops där man träffas och arbetar tillsammans samt diskuterar frågor man har.

När vi har kollat intresset och fått till ett datum för den eventuella kursen, kommer vi informera i nyhetsbrevet och här på hemsidan.