Spargrossen_Long

Utveckla ditt företag

Tillväxt och ökad konkurrenskraft i företag förutsätter ständig utveckling och förnyelse. Företagarna Hallstahammar – Surahammar har satt ihop en liten guide just för att det ska bli enklare för dig att utveckla ditt företag och komma vidare med din idé.

Du har hört det många gånger förut – vikten av att sätta mål. Det är faktiskt så att de flesta människor inte sätter mål – och stannar i utvecklingen, detta gäller även för . Men hur vet jag att de mål jag sätter är rätt för mig och mitt företag? Här lär du dig knepen som ger dig och ditt företag försprång.

1. Vad vill du uppnå?
Fundera över vad just du vill uppnå med ditt företag. Det viktigaste med dina mål är att de skapar motivation och att du är beredd att offra något för att nå dem.

2. Varför vill du uppnå det?
Varför vill du uppnå dina mål? Hur kommer ditt liv att förändras, vad betyder detta för ditt företag? Om du inte vet varför du vill uppnå dina mål kommer du inte att lyckas nå dem.

3. Är målet verkligen ditt?
Var noga med att de mål du sätter upp verkligen är dina egna. När du känner 100 procent passion och motivation inför dina mål har du hittat rätt. Våga ta dig tid att fundera över vad du vill och vad som är förväntningar från omgivningen, jämför inte dina mål med dina konkurrenters för att de har helt andra förutsättningar och sin egen historia.

4. Ta hjälp av andra
Genom att berätta om dina mål för andra ökar du chansen att lyckas. När din omgivning känner till dina mål får de större förståelse för din situation, och hjälper gärna till på vägen. Nätverka med likasinnade och ta hjälp av människor som har gjort samma resa tidigare.

5. Använd delmål
Ha ett tydligt slutmål, men dela upp det i mindre beståndsdelar. Det är de små förändringarna i vardagen som tar dig närmare slutmålet. Många företag har mål för varje timme, dag eller vecka. Identifiera hur dina delmål ser ut, när du bryter ned allt i mindre beståndsdelar så är det lättare att skapa resultat.

6. Sätt deadlines
Om du vet när en uppgift ska vara avklarad har du lättare att fokusera på den. De flesta av oss blir mer effektiva när vi har tydliga deadlines att passa, så skriv alltid ner ett datum när dina mål ska vara uppfyllda. Se även till att belöna dig själv när du lyckas och straffa dig själv när du misslyckas.

7. Skilj på mål och mål
Sätt upp resultatmål och processmål. I korthet innebär det att du dels har tydliga mål för vilka resultat företaget ska uppnå (ekonomiska t ex), men att du också har mål för vilka färdigheter ni ska införskaffa under tiden. Processmålen (t ex bättre förhandlingsteknik) leder till uppnådda resultatmål.

8. Var flexibel
Det viktigaste är att ha ett tydligt slutmål, men se också till att vara flexibel på vägen dit. Om du misslyckas med att nå ett delmål sätter du omedelbart ett nytt. Se missade delmål som en möjlighet att justera vägen till slutmålet.

Din inställning och attityd är avgörande för din egen och ditt företags utveckling. Kom ihåg att det enda hindret är du själv. Ingen annan kan hjälpa dig förutom du själv. Ingen annan kommer att hindra dig, förutom du själv.

Var proaktiv

Framgångsrika människor har insett att de på eget bevåg måste ta makten över sina liv. Det kan du också göra. Förmågan att kontrollera sin omgivning i stället för att låta omgivningen styra är vad som föder framgång.

Förändringen börjar inifrån. Ta kontroll över de saker i ditt liv som du kan påverka, och gör de val och ta de beslut du måste göra för att leva det liv du vill leva. Stressa inte över saker du inte kan påverka eller förändra, fokusera på det du kan göra.

Led dig själv, vänta inte på andra

Att ständigt styra dig själv mot dina mål är en värdefull vana. det handlar om personligt ledarskap. Det vill säga; utveckla en vana att endast koncentrera dig på det som är relevant för att nå dina mål. På så sätt blir det lättare att undvika distraktioner och du blir mer produktiv.

Gör det viktigaste först

Organisera, prioritera och gör de aktiviteter som går i linje med de mål du har satt upp. När du har tydliga mål blir det lättare att prioritera och välja/ välja bort uppgifter som inte leder dig närmare dina mål. Lägg tid på det som är relevant och välj bort det som inte är det.

Fokuserar på win-win

Framgångar beror till stor del på ömsesidig vinst för alla parter. Sträva därför alltid efter avtal och relationer som gynnar alla parter. Vid ett tillfälle där en win-win-situation inte är möjlig är det oftast bättre att låta bli. Belöna win-win beteende hos dina medarbetare och utveckla det till en del av er företagskultur.

Lyssna och förstå

Utgå alltid ifrån att försöka förstå först och bli förstådd sen. Det här är en av de viktigaste vanorna för alla mänskliga relationer. Att lyssna är inte att bara att upprepa vad den andra personen sagt, sett genom dina egna erfarenheter.

Att lyssna är att sätta sig in i den andra personens perspektiv. Detta är en förutsättning för att utveckla och upprätthålla alla relationer i ditt liv. Dessutom lär du dig en hel del.

Se på helheten

Att se potentialen i andra personers bidrag är grundprincipen i allt framgångsrikt samarbete. Arbeta därför alltid med att hitta sätt att använda de individuella skillnaderna, för att skapa en helhet som är större än var och en för sig själv. Genom ömsesidigt förtroende och förståelse är det oftast lättare att hitta en bättre lösning än på egen hand.

verksamt.se samlar Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket all information du behöver för att bli egen företagare, och du kan också läsa inspirerande artiklar om egna företagare inom olika branscher – bland annat kan du läsa om hur trädgårds-sajten odla.nu växte från nyhetsbrev till en fullfjädrad webb-butik.

Under menyflikarna Fundera, Starta, Driva, Utveckla och Avveckla hittar du inspiration och information om allt från att planera din verksamhet till att anställa personal,hitta nya marknader och mycket annat. Dessutom har du tillgång till branschspecifik information som är viktig att känna till.

Via ”Mina sidor” kan du dessutom enkelt logga in med din e-legitimation och utföra en mängd ärenden direkt.

Nyckeln till framgång är att inse vad man är bra och mindre bra på. Det man själv inte klarar av ska man heller inte fokusera på, man ska ta hjälp från någon som kan det på riktigt.
Fokusera på de viktiga bitarna i ditt företag, det är du som är hjärtat och hjärnan för företaget.

Kunskap

Många entreprenörer/företagare gör misstaget att de försöker vara ett allt-i-allo, man tar ofta på sig för mycket ansvarsområden och tror att man kan göra det billigare, snabbare och bättre än ett proffs.

Oavsett om det gäller en ny hemsida eller bokföring så måste man som entreprenör inse när man ska släppa taget och anlita någon som faktiskt kan sin sak. Ofta blir resultatet mycket bättre och i verkligheten mycket billigare.

Kunskap kan komma i många former och skepnader, se till att informera dig väl om olika typer av leverantörer och teckna aldrig långa avtal. Prova alltid en kortare period, utvärdera och sedan ta ställning då det finns många oseriösa aktörer men kan också vara så enkelt som att man helt enkelt inte ”klickar” bra ihop.

Verktyg

Var inte rädd att prova nya verktyg, program eller arbetssätt. Om det kan underlätta din vardag och låta dig fokusera på det som är viktigt så varför inte prova? Låt det kosta en slant, se det som en investering och inte som en onödig kostnad. Är du osäker så fråga hur andra likasinnade tänker och har gjort

Stöd

Ibland behövs bara ett bollplank, ibland kan man vända sig till en likasinnad företagare eller ansluta sig till ett nätverk som kan erbjuda en mentor.

Företagarna Hallstahammar – Surahammar anordnar ständigt workshops och utbildningar med fokus på kunskapsutbyte mellan medlemmar. Vi kan även hjälpa dig att komma i kontakt med en erfaren företagare som mer än gärna hjälper dig att lyckas.

Du vet att du har ett framgångsrecept, du har bevisat att du vet vad du gör och att ditt företag går/kan gå bra men behöver göra en investering för att nå målet, du börjar tänka på ett banklån men banken säger NEJ?

Hoppet är inte över, att finansiera ett nytt projekt, en expansion eller utvecklingsåtgärder kan ses som ett stort hinder. Men följer du våra tips under fliken ”Starta & Driva” samt ”Utveckla & Investera” så har du tillräckligt kött på benen för att locka externt kapital.

Bidrag

 – Företagsstöd

Du kan få ett regionalt bidrag för företagsutveckling om du är ett litet eller medelstort företag på gles- eller landsbygden. Bidraget ges normalt till investeringar såsom maskiner, byggnader, utrustning, produktutveckling, utbildning eller informationskampanjer. Det spelar ingen roll om du jobbar med produkter eller tjänster, alla kan söka. Länsstyrelsen i ditt län svarar på dina frågor om vilka som har rätt att söka bidraget.

 – EU-stöd

Precis som det låter ska eu-pengar användas i projekt som på något sätt främjar EU:s utveckling. Normalt är det organisationer och myndigheter som söker pengarna, men om du har ett projekt på gång som passar in i kriterierna är det värt att kolla upp. Enklaste sättet att få tillgång till EU-Stöd är att ansluta sig/bli medlem i en organisation som har EU-finansierade projekt (Som till exempel Företagarna Hallstahammar – Surahammar)

Affärsänglar

Skillnaden mellan riskkapital och affärsänglar är i huvudsak att affärsängeln är en privatperson som går in i onoterade bolag (ditt?) med kunskap och pengar. Just kunskapsbiten är viktig. Många affärsänglar är företagare och deras erfarenhet och nätverk är ofta minst lika viktig som de pengar de investerar.

Affärsänglarna satsar bara sina egna pengar och således kan de ta snabba beslut om de vill investera eller inte. Ofta handlar det dessutom om lägre belopp, och ofta så engagerar de sig i företaget för att hjälpa dig att nå dina mål.

En väsentlig skillnad mellan riskkapital och affärsänglar är att riskkapitalbolag ser väldigt krasst på den ekonomiska utvecklingspotentialen, medan affärsängeln motiveras lika mycket av den egna utmaningen och intresset samt magkänslan.

 – Varför skulle privatpersoner (änglar) vara sugna på att investera i din verksamhet?
Jo, givetvis är de sugna på avkastning på det investerade kapitalet (precis som med riskkapital). Men det finns även andra anledningar som skiljer affärsänglar från riskkapital. Änglarna är själva entreprenörer och vill vara med och påverka.

De tillfredsställs av att vara engagerade och att hjälpa andra. De kanske inte vill starta egna företag igen utan stillar sitt entreprenörsbehov i andras företag.

Riskkapital

Det finns investeringar som nästan inte har någon risk alls (exempelvis ränteplaceringar), och det finns placeringar som har stor risk (exempelvis investeringar i nystartade bolag utan historik).

Tänk på att marknaden bedömer volatilitet (hur mycket en finansiell tillgång svänger eller varierar) som en faktor när de sätter sina riskbedömningar. Riskkapital kan man söka från statliga fonder så som ALMI men även från privata fonder och investmentbolag. Oftast går det inte att få riskkapital för gräsrotsfinansiering, oftast tänker riskkapitalister lite fyrkantigt och tar väldigt sällan stora risker.