Mälarvillan

Vi fick möjlighet att bli pilotprojekt!

0

Så kom den då, utlysningen från Tillväxtverket som sökte tio intressanta pilotprojekt som ville jobba med att öka den lokala attraktionskraften. Vi tog chansen och sökte medel utifrån näringslivsstrategins utmaningar. Och helt plötsligt beviljades Surahammars kommun medel för att under en treårsperiod utveckla ett systematiskt och långsiktigt arbete för att stärkt attraktionskraften för företagare utifrån våra lokala förutsättningar.

Extra kul är att Länsstyrelsen i Västmanlands län skjutit till 600 000 kronor i medfinansiering. Vi kommer tillsammans med länsstyrelsen att bjuda in till ett årligt lärseminarie där vi kommer att berätta hur vi hanterat våra utmaningar och diskutera vilka erfarenheter vi skaffat oss.  Projektet startade 1 november 2015 och kommer att pågå tom oktober 2018.

Läs mer om stärkt lokal attraktionskraft: http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/regionalutveckling/starktlokalattraktionskraft.4.31c2dc0f149b90a6601d6d68.html

Share with your friends


Submit

Comments are closed.