swedbank

Vi vässar styrgruppen

0

Att gemensamt styra stora utvecklingsprojekt mot uppsatta mål och få långsiktiga effekter av resultaten är en konst. Det är ganska vanligt att när projektmedel är slut så är allt som det var innan projektet, så vill vi inte ha det…

För att kvalitetssäkra vårt förändringsarbete, kraftsamla, öka samverkan, experimentlusten och utvecklingsmöjligheterna har vi i styrgruppen utbildats av ett proffs på området. Anders Axelsson från APEL har mångårig erfarenhet och kunskap av att leda stora organisationer i lyckade förändringsprocesser.

Under utbildningsdagen diskuterade vi projektets bärande idé och syfte. Styrgruppens roll och ansvar vad gäller projektets utveckling och hållbara förändringar, våra utmaningar i styrgruppsarbetet och olika strategier för styrning. Spännande utbildningsdag, vi känner oss ännu mer vässade…

På bilden kommunchef Frank Pfeiler och Evy Persson, företagare Soft Bildelar AB, styrgruppsledamot och förtroendevald i Företagarna Hallsta-Sura.

Share with your friends


Submit

Comments are closed.